top of page

Яким повинен бути результат використання системи
АНР-Аптека

 

  • Максимально ефективне використання людського ресурсу шляхом автоматизації бізнес-процесів, які регулярно та часто повторюються.

  • Максимально ефективне використання обігових коштів шляхом керування асортиментом та товарним запасом

  • Зниження ризиків прийняття неправильних управлінських рішень шляхом  попередньої математично обгрунтованої оцінки очікуваного результату.

  • Швидке та точне керування змінами на підприємстві.

  • Забезпечення стабільності роботи підприємства, та можливостей для його росту

Система АНР-Аптека надає користувачам такі інструменти, за допомогою яких стає можливим зменшення операційних затрат підприємства, вивільнення людських ресурсів, більш ефективне використання обігових коштів, зменшення ризику замороження коштів в товарних залишках.

 

Таких результатів можна досягнути за рахунок:

  • Встановлення чітких правил поповнення товарних запасів. Принципи за якими визначається який саме товар потрапить сьогодні в потребу для конкретної роздрібної точки та в якій кількості, повинні бути чітко визначеними та керованими. Визначені принципи повинні неухильно витримуватись (отримати більше інформації про керування товарними запасами)

  • Формалізації та автоматизації процесу замовлення товару постачальникам. Для переважної більшості товару, що потрапив до потреби, можна автоматично визначити найбільш вигідну пропозицію  на ринку. Мова йде саме про "вигідну ціну", а не про "найдешевшу ціну", оскільки в цьому процесі можна врахувати велику кількість додаткових параметрів, таких як надійність постачальників, логістику, умови поставки (в т.ч. і за умовами маркетингових планів),  

bottom of page