top of page

Управління товарними запасами 

 

  • Установка​ параметрів мінімальних та максимальних товарних запасів в розрізі аптек, груп товарів, товарних позицій

  • Розрахунок потреби товару згідно з заздалегідь визначеними умовами для певних асортиментів аптек

  • Визначення та перерозподіл надлишків товару

 

Ця підсистема працює сумісно з підсистемою для керування асортиментами аптек та  дає можливість отримати відповідь на запитання:

 

"Які саме товари потрібно закупити, коли та в якій кількості".

Коли є визначені та сформовані асортименти товарів аптек, постає наступна задача - зробити так, щоб ці товари були на залишку якомога більше часу, оскільки діє просте правило "немає товару - немає продажів".  

Ця задача ускладнюється ще і тим, що товари, які входять до загального асортименту аптеки, мають різну інтенсивність продажу, специфічну упаковку, курс лікування, можливість заміни на повністю аналогічний товар, але іншого виробника - тобто, на перший погляд, всі товари індивідуальні і автоматизація цього процесу неможлива.

Але, нам все-ж вдалося розробити інструменти та прості і зрозумілі методики, що дозволяють автоматизувати і цей бізнес-процес.

Якщо спрощено, то система, використовуючи заздалегідь визначені асортименти, сформує перелік товарів, які в певний час потрібні аптеці. При цьому будуть враховані визначені в днях мінімальні та максимальні залишки товару, та, за необхідності, ще багато коригуючих параметрів (очікувана стабільність асортименту, розмір неподільної упаковки, курс лікування, та ін.).

Ще однією функцією є визначення товарів, що знаходяться в надлишку та формування рекомендацій щодо їх перерозподілу між іншими підрозділами для збільшення сумарного обертання таких товарів.

bottom of page