top of page

Керування асортиментом аптек 

 

  • Визначення ролі кожного товару в асортименті конкретної аптеки​

  • Володіння інформацією про те, який список товарів (асортимент) має бути в конкретній аптеці в конкретний момент часу

  • Завчасне програмування на включення товарів в асортименти або виключення товарів з асортиментів (маркетинги, сезонність)

  • Включення та виключення товарів з асортименту аптек згідно попередньо визначених критеріїв. Автоматичне керування асортиментами

  • Ведення всієї історії зміни складу асортиментів 

 

Використання цієї підсистеми дає можливість отримати відповідь на запитання:

 

"Який перелік товарів має бути на залишку конкретної аптеки в певний момент часу, та яка роль кожного товару".

Однією з найскладніших задач роздрібних підприємств є формування правильного асортименту (часто називають ще асортиментною матрицею).

Важливо цей список скласти так, щоб, з одного боку, мати товари, які цікавлять переважну аудиторію конкретної аптеки і мати змогу працювати з товарами достатньої маржинальності, а з іншого боку мати кошти та місце в торгівельному залі щоб забезпечити близьку до 100% наявність товарів, що входять до таких асортиментів. 

Ще одна складність полягає в тому, що асортименти постійно змінюються, наприклад, коли аптека входить/виходить в маркетингові програми і потрібно вчасно реагувати на ці зміни, щоб асортименти залишались дієвими та актуальними. З цим пов'язана ще і проблематика постаналізу правильності складання асортименту  - чи повинен був бути певний товар в асортименті при тому що він був в наявності, чи він був в наявності, але поза асортиментом (наприклад під замовлення).

Інструменти, що входять до підсистеми дозволяють як сформувати первинні асортименти так і контролювати історію їх зміни з часом. Більш того, можна на основі певних критеріїв автоматизувати перехід товару між різними сегментами асортименту. Наприклад товари, що нещодавно з'явились в асортименті та регулярно продаються, можуть автоматично переходити з сегменту "Експериментальний" до сегменту "Основний". І навпаки, товари що не задовольняють критеріям знаходження в загальному асортименті аптеки  можуть автоматично виводитись з асортиментів, звісно з документальною фіксацією такого виходу.

До слова, саме для товарів, що присутні хоча-б в одному сегменті асортименту певної аптеки в подальшому буде визначатись необхідна потреба (дефектура), виходячи з цілого ряду параметрів, та виконуватись замовлення постачальникам.

bottom of page