top of page

Що можна зробити за допомогою
системи 
АНР-Аптека

 

 • Виконати повний цикл бізнес-процесу від включення товару в асортимент до переобліку (Асортимент - Дефектура - Замовлення - Прибуткування - Ціноутворення - Переміщення - Передпродажна підготовка - Реалізація - Супутні операції)

 • Контролювати в центральному вузлі (базі даних офісу) роботу всіх підрозділів. Документи віддалених підрозділів будуть з обміном даних передані в центральну базу.

 • Централізовано керувати процесами, що відбуваються як в центральному вузлі так і на віддалених підрозділах (ціноутворення, переоцінки, мотивація співробітників та клієнтів та ін.)

 • Гнучко розпоряджатись наявними людськими ресурсами підприємства. Делегувати виконання бізнес-процесів або їх частин віддаленим підрозділам або-ж навпаки централізувати їх. 

 • Спростити виконання громіздких бізнес-процесів, які дуже впливають на інші регулярні бізнес-процеси (маркетингові плани, системи лояльності, математичне моделювання товарних запасів)

 • Приймати рішення на основі гнучких аналітичних звітів

Ведення довідника товарів («Номенклатура») нових позицій


Вводити нові  товарні позиції можна, звісно, вручну. Але важливо притримуватись загальних правил структурування назв товарів, щоби їх було простіше знаходити при виконанні інших операцій (прибуткування, замовлення, резервування, відпуск і т.д.). На допомогу приходить можливість завантажувати повний перелік зареєстрованих лікарських засобів в спеціальний довідник (не в довідник «Номенклатура») з ресурсу tabletki.ua. Доречі, будуть завантажені і багато характеристик товару.

Наприклад:

 • Терміни реєстрації;

 • Діючі речовини;

 • Граничні оптово-відпускні ціни;

 • ITC – класифікація;

 • Штрих-коди виробника;

 • Коди цього товару в базах постачальників та в базі НСЗУ;

 • Інформація про браковані серії;

 • Інформація про терміни зберігання;

 • Інструкція до лікарського засобу;

Отже, створювати свої картки товару можна на основі раніше завантажених даних, що збереже час та збільшить наповненість довідника.


Прибуткування товару

 

 • Прибуткування в ручному режимі

 • Прибуткування в напівавтоматичному режимі

 • Прибуткування в повністю автоматичному режимі


Прибуткувати товар можна декількома способами. І варіанти тут можливі від повністю вручну до повністю автоматично взагалі без участі людини. У випадку, коли прибуткова накладна імпортується в систему в електронному вигляді також є декілька форматів та способів отримання файлу накладної від постачальників:

 • mmo за допомогою E-mail

 • xanr за допомогою E-mail

 • API Бадм ТОВ

 • API Оптима ТОВ

Ціноутворення при оприбуткуванні

 • може бути реалізовано будь-який алгоритм ціноутворення


Маркування товару для забезпечення серійного (партійного) обліку.

 • Етикет пістолетом

 • Друк етикеток на спеціальному папері з насічками на липкій основі формату A4 (наприклад такий)

 • Друк етикеток за допомогою термопринтеру (див. Каталог обладнання)

Переміщення товару (фактичне або віртуальне) із застосуванням перепризначення роздрібних цін.


Ціноутворення при переміщенні

 

може бути реалізовано будь-який алгоритм (приклади алгоритмів).


Переоцінка товарів

 • Ручна переоцінка

 • Переоцінка за заздалегідь заданим алгоритмом

 • Директивна переоцінка, яка ініціюється, наприклад, офісом, або іншим вузловим підрозділом для кінцевої роздрібної точки.

 

Реалізація товарів в роздріб

 • Звичайна реалізація

 • Робота зі страховими компаніями

 • Реалізація за електронними рецептами

 • Відпуск пацієнтам згідно тендерних угод з лікувальними закладами

 • Відпуск за пільговими рецептами

 • Відпуск з урахуванням систем лояльності

 • Рекомендації першостольникам щодо пріоритетного продажу, супутніх товарів, замінників


Реалізація товарів гуртом

Керування товарними запасами:

Замовлення товару постачальникам:

Математичне моделювання та прогнозування торгівельних запасів

 • Полегшення прийняття рішення щодо параметрів поповнення товарних залишків

 • Аналіз поточного стану наявних товарних запасів

 • Моделювання стабільності товарних запасів

 • Прогнозування змін у роботі стандартних бізнес-процесів (наприклад навантаження на відділ закупівель та відділ запасів), що відбудуться унаслідок прийняття управлінських рішень щодо змін параметрів товарних запасів (наприклад точка замовлення та період запасу)

Проведення інвентаризації

 • Електронний опис товару

 • Загальна інвентаризація до серії (партії ) товару за  допомогою локальних кодів або локальних штрих-кодів без необхідності знімання товарів з полиць

 • Загальна інвентаризація до товару за  допомогою найменувань товару, штрих-кодів виробника (партії закриваються за однією з методик)

 • Інвентаризація без зупинки продажів (є певні обмеження, щодо умов реалізації товару при проведенні такої інвентаризації)

 • Можливість формування великої кількості електронних описів переобліку, що в підсумку зводяться до підсумкової коригуючої відомості.

 • Часткова або вибіркова інвентаризація

Обмін даними між віддаленими підрозділами та центральною базою даних

 • Консолідація даних у вузлових підрозділах (офіс має інформацію про всі операції підлеглих підрозділів)

 • Забезпечення регулярного обміну даними між віддаленими підрозділами

 • Гнучка архітектура зберігання баз даних

 • Використання спеціального програмного забезпечення та серверів для забезпечення надійного обміну пакетами даних

Робота зі страховими компаніями, державними фондами 

Робота за першим столом

 • Реалізація товару за різними видами оплати

 • Підказки першостольникам, пошук замінників

 • Пріоритетна пропозиція

 • Інструкції до лікарських засобів

 • Робота з бонусними та знижковими програмами

 • Фіксація відмов

 • Робота з лікарями

 • Використання супутнього обладнання (сканери, РРО, ПРРО, банківські термінали, пристрої для друку чеків та етикеток)

 • Реалізація ліків за електронними рецептами (ознайомитись більш детально тут)

Керування мотивацією першостольників

 

 • Встановлення KPI на основі яких буде впроваджуватись мотиваційна політика

 • Визначення факторів впливу та їх числових значень, що сформовані на основі визначених KPI (мотивуючі бали, штрафні бали)

 • Розрахунок  KPI та балів при проведенні кожної реалізації товару.

 • Синхронізація балів між підрозділами підприємства, якщо співробітники можуть працювати на декількох підрозділах

 • Побудова звітності, щодо мотивації персоналу

Керування системами лояльності покупців

Робота з альтернативними джерелами продажу

Виготовлення ліків, екстемпоральна рецептура, внутрішньоаптечна заготовка

 • Автоматизація рецептурно-виробничого відділу (ознайомитись більш детально тут)

 • Приготування внутрішньоаптечної заготівлі

 • Приготування екстемпоральної рецептури

 • Списання інгредієнтів

 • Облік тарифів, тари

Ведення взаєморозрахунки з постачальниками

 • Формування графіків платежів

 • Автоматизоване формування платіжних доручень та експорт їх у «клієнт-банк»

 • Контроль простроченої заборгованості.

 • Підтримка довільних графіків платежів для товарів, що придбані з відстроченням оплати та товару взятого під реалізацію.

 

Робота з маркетинговими планами

bottom of page